Вітаємо Вас на порталі «Воля народу»!

Мета цього проекту – створення єдиної WEB-платформи для вираження в концентрованому вигляді і відстоювання ВОЛІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ.
Воля народу є основою демократії.
Згідно із ст.5 Конституції України, саме народ є носієм суверенітету (тобто, верховної влади) і єдиним джерелом влади в Україні.
А згідно із ст.69 Конституції України народне волевиявлення (тобто, воля народу) здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії.
Колективна воля народу - це і є народний суверенітет!

Головні завдання порталу «Воля народу»:
- згуртування української нації, насамперед, через постійну скоординовану взаємодію
   всього громадсько-політичного активу України;
- спільне формування, узагальнення і висунення вимог до влади;
- системний контроль народу за діями влади.

Портал «Воля народу» надає трибуну для висловлення думки громадянам України: політикам, громадським  діячам, представникам інтелігенції задля артикуляції громадсько-політичної волі народу та її трансформації у волю державну.
В Україні буде втілено механізм реального народовладдя! Але й тепер з ВОЛЕЮ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ неодмінно прийдеться рахуватися будь-якій владі!
УВАГА! Розділ "Вимоги" владі читати обов'язково!
   
Влада повинна належати народові!

                                               * * * * * * * * * * * * * * * * * *

В українській мові слово “воля” має два основні значення: воля – синонім слова “свобода” і воля – бажання і здатність людини свідомо діяти для досягнення поставленої мети, долаючи внутрішні та зовнішні перешкоди. Саме в цьому (другому) значенні вживається слово  “воля” у словосполученні “воля народу”.
У багато відомих людей різних часів та з різних країн було своє розуміння волі народу.
Цитати й вислови про волю народу зібрані тут:

                                    
                                 Цитати і вислови про волю народу
1.
Воля народу - найвищий закон.
      Voluntas populi suprema lex
                              Крилатий вираз

                       * * * * * * *       * * * * * * *        * * * * * * *       * * * * * * *
2.
Воля народу повинна бути основою влади.

"Загальна декларація прав людини", ст. 21, ч. 3.

                       * * * * * * *       * * * * * * *        * * * * * * *       * * * * * * *
3.
Верховна Рада Української РСР, виражаючи волю народу України, прагнучи  створити демократичне суспільство ... проголошує державний суверенітет України як верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади Республіки в межах її  території та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах.

Декларація про державний суверенітет України (16 липня 1990 р.)

                       * * * * * * *       * * * * * * *        * * * * * * *       * * * * * * *
4.
Конституційним елементом національності буде, може, та стихійна, мало свідома воля всіх одиниць об’єднатися в одну організацію. Та воля є доказом тих різних прикмет чи характерів народу, які інстинктивно пхають його до бажання бути одним. Скільки такого бажання в українському народі, досить важко сказати. Треба б у відповіді на це питання стерегтись судження інших самим про себе. Гарячий патріот має не тільки ту природну, стихійну, але й свідому волю стільки, що самий інстинкт веде його до думання, що так само задіяні будуть усі українці.
Змагань виробити таку волю або усвідомити інстинктивно дрімучу волю зроблено в останніх поколіннях у нас багато.

Митрополит Андрей ШЕПТИЦЬКИЙ

                        * * * * * * *       * * * * * * *        * * * * * * *       * * * * * * *
5.
Воля народу - то воля Божа

Митрополит Іларіон (Іван ОГІЄНКО)

Бiльше висловiв про волю народу ТУТ

Коментарі